यस बीपीएलमा रु ४००० सम्म कमाउनुहोस्

यस बीपीएलमा रु ४००० सम्म कमाउनुहोस्

के तपाईं यो बीपीएल कमाउन कमाउन तयार हुनुहुन्छ? मिनेटमा ल्याउनुहोस्। यस बीपीएलमा ५ खेलाडीहरू प्रत्येकले ८०० को एफटीडी र कुल एफटीडीको १०% प्राप्त गर्छन्। पदोन्नतिको लागि सर्तहरू खेलाडी दर्ता आवश्यकता: न्यूनतम ५ नयाँ खेलाडीहरू दर्ता गर्नुहोस्। पहिलो पटक जम्मा (FTD) रकम:...