रु ६०० सम्म साप्ताहिक स्वागत बोनस कमाउनुहोस्!

अरू जस्तो बोनसको लागि तयार हुनुहोस्! Babu88 एक अद्भुत साप्ताहिक भुक्तानी प्रस्ताव गर्न पाउँदा रोमाञ्चित छ – यो हप्ताको अवधिमा हासिल गरेको तपाईंको कुल पहिलो पटक जम्मा (FTDs) को 20% प्रभावशाली। तपाइँको कडा परिश्रम लगातार यी शानदार साप्ताहिक बोनसहरु संग पुरस्कृत गरिनेछ!

यो अभियान सबै BABU88 एजेन्टहरूमा उपलब्ध छ।

तपाईंले के गर्नुपर्छ?

18.11.23 – 19.12.23 सम्म प्रत्येक हप्ताको लागि Rs. 800 को 3 पहिलो पटक जम्मा (FTD) ल्याउनुहोस्

के पाउनुहुन्छ?

यदि तपाईंले आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईंले प्रत्येक हप्ता कुल पहिलो पटक जम्मा (FTD) बाट 20% बोनस प्राप्त गर्नुहुनेछ।

आयोगको अवधि FTD बोनस %FTD आवश्यकताहरूभुक्तानी
हप्ता 1
(18.11 – 25.11)
20%न्यूनतम खेलाडी: 3
न्यूनतम पहिलो पटक जम्मा (FTD): Rs.800 प्रत्येक
बुधबार
29.11.23
हप्ता 2
(26.11 – 03.12)
20%न्यूनतम खेलाडी: 3
न्यूनतम पहिलो पटक जम्मा (FTD): Rs.800 प्रत्येक
बुधबार
06.12.23
हप्ता 3
(04.12 – 11.12)
20%न्यूनतम खेलाडी: 3
न्यूनतम पहिलो पटक जम्मा (FTD): Rs.800 प्रत्येक
बुधबार
13.12.23
हप्ता 4
(12.12 – 19.12)
20%न्यूनतम खेलाडी: 3
न्यूनतम पहिलो पटक जम्मा (FTD): Rs.800 प्रत्येक
बुधबार
20.12.23
नोट: BABU88 ले कुनै पनि समयमा आवश्यकताहरू परिवर्तन वा सम्पादन गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दछ।

उदाहरण 1:

हप्ता 1, एजेन्टहरूले प्रत्येक पहिलो पटक जम्मा (FTD) Rs.800 सहित 3 वा सोभन्दा बढी खेलाडीहरू ल्याउँछन्: एजेन्टहरू कुल पहिलो पटक जम्मा (FTD) को 25% प्राप्त गर्न योग्य छन्।

गणना उदाहरण:

3 खेलाडीहरू: Rs2400 x 20% = Rs.480 (एजेन्टहरूले प्राप्त गर्नेछन्)

उदाहरण 2:

हप्ता 2, एजेन्टहरूले प्रत्येक पहिलो पटक जम्मा  (FTD)  Rs.1000 सँग 3 खेलाडीहरू ल्याउँछन्: एजेन्टहरू कुल पहिलो पटक जम्मा (FTD) को 20% प्राप्त गर्न योग्य छैनन्।

भुक्तान प्रत्येक बुधबार एजेन्ट गेमिङ ID लाई गरिनेछ


नियम र सर्तहरू:

 1. पदोन्नति सबै BABU88 एजेन्टहरूमा लागू हुन्छ।
 2. पदोन्नति अवधि: 18.11.23 -19.12.23
 3. खेलाडीहरू एजेन्टको लिङ्क अन्तर्गत दर्ता हुनुपर्छ।
 4. न्यूनतम पहिलो पटक जम्मा: Rs. 800
 5. न्यूनतम खेलाडीहरू: 3
 6. अधिकतम बोनस रकम साप्ताहिक रूपमा Rs.600 मा सीमित गरिएको छ
 7. गेमिङ ID मा भुक्तानी
 8. भुक्तानी दिन: हरेक बुधबार
 9. यो पदोन्नति कुनै अन्य प्रस्ताव / पदोन्नति संग संयोजन गर्न सकिँदैन।
 10. कुनै पनि Babu88 एजेन्ट अभियान र प्रचारका लागि मात्र अद्वितीय सक्रिय खेलाडीहरूलाई विचार गरिन्छ
 11. सबै बोनस/पुरस्कार/कमिसन/भाउचरहरू हस्तान्तरण योग्य र अपरिवर्तनीय छन्।
 12. धेरै खाताहरू बनाएर प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने कुनै पनि एजेन्ट सम्बद्ध व्यक्तिले आफ्नो खाता फ्रिज गर्ने जोखिम हुन सक्छ।
 13. BABU88 सँग कुनै पनि समयमा पूर्व सूचना बिना अभियान परिमार्जन, रद्द, निलम्बन वा समाप्त गर्ने र/वा उक्त अभियानका सर्तहरू परिवर्तन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ।

सामान्य BABU88 नियम र सर्तहरू लागू।